Saturday, 30 November 2013

Central Song

Reviewing Gösta Ågren’s new collection Centralsång, Michel Ekman writes about the “deceptive calm” of Ågren’s poetry:
Vår plikt är att minnas grymheten, men själva minnesakten kräver ett mått av ro och avskildhet... En dal i våldet hette det stora urval ur sin produktion som Gösta Ågren en gång gav ut. Spänningen mellan å ena sidan iakttagandet / formulerandet och å andra sidan det blinda och ständiga våldet som genomsyrar tillvaron går igenom hela hans författarskap.

No comments: