Thursday, 4 December 2014

Cyclical

Kineserne betragter metallet som et element. Jeg holdt mig til den vestlige tankegang i kvartetten, men metallet blev ved at spøge og dukker op i denne bog, hvor den knytter sig til smagssansen. I digtet vises forbindelsen mellem flere elementer, dels når de forholder sig produktivt til hinanden, dels destruktivt. En cyklus, der kan gå begge veje. Det produktive kan afføde mere positiv produktion, men kan også slå om i sin negation, så det destruktive tager over. Det er to sæt af kræfter, vi må forholde os til, to forskellige kræfter, der griber ind i vores liv.
The Chinese view metal as an element. I stuck to the Western way of thinking in the quartet, but metal continued to haunt it and it shows up in this book, where it is linked to the sense of taste. In the poem the connection of several elements appears, partly when they relate productively to each other and partly when they do so destructively. A cycle that can go either way. The productive can generate more positive production, but can also turn into its negation, so that the destructive takes over. There are two sets of forces we must relate to, two different forces that intervene in our lives.

- Pia Tafdrup, in a note on her new collection Smagen af stål (The Taste of Steel), Gyldendal 2014

Wednesday, 3 December 2014