Friday, 24 August 2012

Laus Strandby Nielsen: Two Texts


MR. SAFE

Mr. Safe has chosen his 600 kilo weight pseudonym because the elevator can just about carry him. The combination he has forgotten. Perhaps a stamp collection has been lost. He watches the news continuously. It is always new. His forgetfulness wins the race against the whole flock of repetitions. Every time. That is how he forestalls his loneliness. Once he had an anxious future. Now he is in time’s fullness of abundance. Absolutely alone. Absolutely modern. Like in the good old days. His daughter is his mother. His grandchild is also him. His time has come. It goes no further. How can he be lonely?

His real name is Hansen. More real than that it does not get. It is far from certain that it is enough. It takes at least three people to change the diaper on his 120 kilo weight body. Free will lives somewhere nearby. Like a king in his castle. It’s some old shit, but it's his old shit. There must be a meeting. There must be several meetings. There must be implementation. But from now on he represents your blind spot. His heirs are called Cause and Effect.


HR. PENGESKAB

Hr. Pengeskab har valgt sit 600 kg tunge pseudonym fordi elevatoren så lige akkurat kan bære ham. Koden har han glemt. Måske er en frimærkesamling gået tabt. Han ser nyhederne uafbrudt.  De er hele tiden nye. Hans glemsomhed vinder kapløbet mod hele flokken af gentagelser. Hver gang. Sådan kommer han ensomheden i forkøbet. Engang havde han en ængstelig fremtid.  Nu er han i tidens fylde af overflod. Absolut ikke alene. Absolut moderne. Som i de gode gamle dage. Hans datter er hans mor. Hans barnebarn er også ham. Hans tid er kommet. Den går ikke længere. Hvordan kan han være ensom?

Hans virkelige navn er Hansen. Mere virkeligt bliver det ikke. Det er langt fra sikkert at det er nok. Der skal mindst tre personer til at skifte bleen på hans 120 kg tunge krop. Den frie vilje bor et sted i nærheden. Som en konge på sit slot. Det er noget gammelt lort, men det er hans gamle lort. Der skal holdes et møde. Der skal holdes flere møder. Der skal implementeres. Men fra  nu af forestiller han din blinde plet. Hans arvinger hedder Årsag og Virkning.THEY NEVER PUT THE LIGHT OUT IN THE CORRIDOR

Because life goes on with trolleys and racks
in the light and the dark, in spasms that clutch something
almost nothing of what remains, it spreads
out like that snoring in the universe you call
your neighbour. You must go closer. Through the fair
fluttering worlds that are what you can see
in the birdsong’s grey-flickering cuts in the grief.
The wet and the dry monsters wag their tails.
If they’ve been allowed to keep them. There’s
a big circle when the animals say goodbye.
While the  pretty, capable ambassadors of the future
submit their credentials to my white
blood cells. There’s a burning in one foot.
There’s an emergency vehicle on its way in the oesophagus
in a southbound direction, I repeat: Dr. Carrot
and Dr. Stick are in a meeting, this is the last call
for passengers to The Old World. All
others are asked to stand up and say thank you for the ride.


DE SLUKKER ALDRIG LYSET UDE PÅ GANGEN 

Fordi livet går videre med rulleborde og stativer
i lyset og mørket, i kramper der knuger noget
nær ingenting ud af det der er tilbage, det breder
sig ud som den snorken i universet du kalder
din næste. Du skal tættere på. Gennem de fagre
blafrende verdener der er hvad du kan se 
i fuglesangens gråflimrende rifter i sorgen.
De våde og de tørre monstre logrer med halen.
Hvis de har fået lov til at beholde den.  Der er
en stor rundkreds når dyrene siger farvel.
Mens fremtidens smukke, dygtige ambassadører
afleverer deres akkreditiver til mine hvide
blodlegemer. Det brænder i den ene fod.
Der er et udrykningskøretøj på vej i spiserøret
i sydgående retning, jeg gentager: Dr. Gulerod
og Dr. Stok sidder i møde, det er sidste udkald
for passagerer til Den gamle verden. Alle
andre bedes rejse sig og sige tak for turen.

translated from Danish by David McDuff