Thursday, 8 December 2016

And now I am here

»Och nu är jag här.
I ett land som i fyra decennier haft en socialdemokratisk regering.
I ett samhälle där opinioner,  debatt, skolväsen – hela samhällsklimatet formats av detta socialdemokratiska etablissemang.
Och jag grips av samma förlamande depression, samma kvävningskänslor som i 1930-talets monolitiska Finland.»

Marianne Alopaeus, Drabbad av Sverige (1983) 

No comments: