Monday, 10 October 2011

Söderströms and Schildts to merge

According to an announcement on the website of the Finland-Swedish publisher Söderströms and another similar announcement on the website of its colleague and competitor Schildts, the two houses are to merge from the beginning of next year. From the Schildts announcement:
– Båda förlagen går med förlust. Med tanke på de utmaningar som branschen står inför är det nu rätt tid att stärka den finlandssvenska förlagsverksamheten genom att slå ihop resurserna. En fusion möjliggör att vi också i framtiden har en mångfald i utgivning av svenskspråkig lyrik, prosa och faktalitteratur i Finland, säger Stig–Björn Nyberg, ordförande i Schildts styrelse.
Kaj–Gustaf Bergh, ordförande i Söderströms styrelse, ser samgången som en möjlighet att stärka den finlandssvenska kulturen och därmed bibehålla tvåspråkigheten livskraftig i Finland:
–Vi kan skapa synergier som stärker förlagens viktiga kärnverksamhet: att trygga att de finlandssvenska skolorna får minst lika goda läromedel som de finska, och att kunna erbjuda finlandssvenska författare de bästa redaktörsresurserna, säger Bergh.  

No comments: