Thursday, 15 September 2011

On the Whole

Gösta Ågren’s new collection - I make it his twenty-eighth - I det stora hela - is published by Söderströms. Books from Finland magazine intends to publish my translations of some of the poems in the volume, and these should appear in their site fairly soon. Meanwhile, Jenny Wikström has published a sensitive review of the book, which she rightly characterizes as "ett ambitiöst diktprojekt där [Ågren] prövar att koppla ihop de allra minsta beståndsdelarna av ett liv – en människas högst personliga minnen – med de allra största – de tankar om döden som förenar civilisationer."

No comments: