Wednesday, 19 October 2011

New Danish writing

The latest issue of Danish Literary Magazine is now online. Among the works featured is the novel Gudfar (Godfather) by Dy Plambeck, which in three interlinked but also independent narratives offers an unusual view of Danish history, culture and society stretching over seven decades.

Monday, 10 October 2011

Söderströms and Schildts to merge

According to an announcement on the website of the Finland-Swedish publisher Söderströms and another similar announcement on the website of its colleague and competitor Schildts, the two houses are to merge from the beginning of next year. From the Schildts announcement:
– Båda förlagen går med förlust. Med tanke på de utmaningar som branschen står inför är det nu rätt tid att stärka den finlandssvenska förlagsverksamheten genom att slå ihop resurserna. En fusion möjliggör att vi också i framtiden har en mångfald i utgivning av svenskspråkig lyrik, prosa och faktalitteratur i Finland, säger Stig–Björn Nyberg, ordförande i Schildts styrelse.
Kaj–Gustaf Bergh, ordförande i Söderströms styrelse, ser samgången som en möjlighet att stärka den finlandssvenska kulturen och därmed bibehålla tvåspråkigheten livskraftig i Finland:
–Vi kan skapa synergier som stärker förlagens viktiga kärnverksamhet: att trygga att de finlandssvenska skolorna får minst lika goda läromedel som de finska, och att kunna erbjuda finlandssvenska författare de bästa redaktörsresurserna, säger Bergh.  

Thursday, 6 October 2011

Translating poetry

On the BBC news website, Robin Fulton talks about his translations of the poetry of Nobel laureate Tomas Tranströmer.