Sunday, 25 August 2019

Plovdiv

by Laus Strandby NielsenThere are no clouds over Plovdiv
today. They all followed Orpheus

down to the dark where they were late
for the concert. What should they do?

The door to the music was closed. Or-
pheus, Orpheus himself sounded like

an echo you could hear but faintly.
There was scarcely room for them

all in this uppermost part of the under-
world in which they had landed, just

like a flock of desperate refugees
before a bristling barbed wire fence,

so did they huddle together not knowing
inside from out. Here the transformation

took place: the clouds flowed like water
down to the underworld, making chaos

and mud. For a long time, Orpheus kept
his singing head above the hazardous

mud, but his mouth was filled,
his eyes and ears, and when at last

through the mud he heard the beloved’s
whisper like a strangely bubbling sound,

it was too late. Too late is the not
so cheerful motto of this story.


Der er ingen skyer over Plovdiv
i dag. De fulgte alle efter Orpheus

ned i mørket hvor de kom for sent
til koncerten. Hvad skulle de gøre?

Døren til musikken var lukket. Or-
pheus, selveste Orpheus lød som

et ekko man kun svagt kunne høre.
Der var næsten ikke plads til dem

alle i denne øverste del af under-
verdenen hvor de var havnet, ganske

som en flok fortvivlede flygtninge
foran et hegn af flænsende pigtråd,

sådan trykkede de sig sammen og
vidste hverken ud eller ind. Her skete

forvandlingen: skyerne flød som vand
ned i underverdenen, skabende kaos

og mudder. Længe holdt Orpheus sit
syngende hoved oven over det farlige

mudder, men hans mund blev fyldt op,
hans øjne og ører, og da han til sidst

gennem mudderet hørte den elskedes
hvisken som en underligt boblende lyd,

da var det for sent. For sent er det ikke
så muntre motto for denne fortælling.


translated from Danish by David McDuff

from Laus Strandby Nielsen: -- og andre steder, Asger Schnacks Forlag, 2019Tuesday, 30 July 2019

Claes Andersson (1937-2019)

Hufvudstadsbladet has an obituary of the poet, psychiatrist and politician Claes Andersson, who recently passed away at the age of 82.
Friday, 7 June 2019

W.H. Auden


On learning and not forgetting

When they asked W.H. Auden if poetry can change
society he said no, can poetry change human nature, 
No said W.H. Auden. But then what can the poems
 do? Allow us to commune with the dead, said      
W.H. Auden, remind us to enjoy life a bit or at least
endure it a bit better, keep us company for a while. 

- Tua Forsström

translated from Finland-Swedish by David McDuff

Wednesday, 20 March 2019

The Letter


Sunniva Brynnel Group continues to develop and evolve, with a new album that marks a further step along the road from the Blue Ejder album and its settings of poems by Karin Boye. The album was recorded in NYC and features jazz musicians from Canada and the U.S., including Nathan Reising on alto sax. There are a couple of new Boye settings here, in my translation. In general the tracks in the album present an interesting blend of folk style and post-Coltrane improvisation and harmony, where voice and lyrics are fused with the work of the instrumental ensemble.

Saturday, 9 March 2019

Kallocain


The cover of my forthcoming new Penguin Classics translation of Karin Boye's dystopian novel Kallocain. It's a work by Hilma af Klint (1862-1944), a Swedish artist who created some of the very first purely abstract paintings - before Kandinsky.

Friday, 22 February 2019

Finland-Swedish Literature Today - Series


On the occasion of Tua Forsström's election to the Swedish Academy, Opulens has a series devoted to contemporary Finland-Swedish writing. Authors profiled so far include Tuva Korsström and Merete Mazzarella, and there are apparently more articles in the pipeline. Series editor Ivo Holmqvist has some wry historical notes on the Finland-Swedish presence in the Academy:
Så är det också skamligt länge sedan någon från Finland återfanns där. Den ombytlige Gustaf Mauritz Armfelt som var född i den östra rikshalvan blev invald på stol nr 14 i maj 1786. Åtta år senare uteslöts han, för påstådda politiska stämplingar. 1805 togs han åter in, fast på stol nr 17 som han tvangs lämna 1811 när han förvisats ur Sverige. Han är den ende som suttit på två stolar i den församlingen.
On the outlook for the newest Finland-Swedish member, Holmqvist is encouraging, though he can't  help pointing to some of the commentary that has greeted the latest appointment:
Dagens Nyheters kulturchef hör till dem som hälsat Tua Forsström välkommen fast han samtidigt undrade om hon är tillräckligt stridbar, och här på sidan noterade Helena Lie nyss att det är ”en ytterligt patriarkal hegemoni Forsström träder in i (motbevisa mig gärna, jag är idel öra) så frågan är väl hur länge Forsström kommer stå ut i ett sådant sällskap om det fortsätter som hittills.” Det är nog en onödigt pessimistisk blick in i framtiden även om föregångare som Kerstin Ekman, Lotta Lotass, Sara Danius och Sara Stridsberg satt exempel genom att frivilligt lämna församlingen.

Monday, 11 February 2019

Laus Strandby Nielsen: Two Poems

RECOGNITION

I’m the only person
in the whole world
who sees the world
with my eyes.
And now I see
myself see myself
almost as a kind of
central heating system
with pipes and thermostats,
calcifications
and insurance policies
where everything
is written in small print
in medical Latin.

I see myself
see myself
as a chemical factory
with a built-in power station
and without exaggeration
a lot of electronics.

I see myself
see myself
as a very
advanced computer
which is rather primitive
in certain respects.

I see myself
see myself as
an investment
and an investor,
sohelpmegod
as a market,
whimsically logical
swinging
from one form
of hysteria
to another
and back again,
forced against
an equilibrium
that is impossible.

I see myself
see myself
as a bank.
But how could it
go so wrong?
And can it happen
again? Here?

I see myself
see myself
as a small
and yet dizzying
swarm of small devils
that hide
behind one another
when they realise
they are being seen. Easy,
take it easy, say the
ones in front that are the
smallest, while they
swarm away, easy now.
There is no reason
to exaggerate.
Absolutely no reason.
A little smile is enough.

But I don’t recognise
the eyes that see me.

(It must be both
complete and incomplete,
says the spin
doctor, but
it’s all very well for him to say so
sitting there
in that rain-sodden tree
advertising
himself
with his yellow beak.)


GENKENDELSE

Jeg er den eneste
i hele verden
der ser verden
med mine øjne.
Og nu ser jeg
mig selv se mig selv 
nærmest som en slags
centralvarmesystem 
med rør og termostater,
forkalkninger
og forsikringer 
hvor det hele 
står med småt
på lægelatin. 

Jeg ser mig selv 
se mig selv 
som en kemisk fabrik
med indbygget elværk 
og uden at overdrive
en hel del elektronik.

Jeg ser mig selv
se mig selv
som en meget
avanceret computer
der er ret primitiv
på visse punkter.

Jeg ser mig selv
se mig selv som
en investering
og en investor,
gudhjælpemig
som et marked, 
lunefuldt logisk
svingende  
fra en form 
for hysteri
til en anden
og tilbage,
tvunget imod 
en ligevægt
som er umulig.

Jeg ser mig selv
se mig selv
som en bank.
Hvordan kunne det
dog gå så galt?
Og kan det ske
igen? Her?

Jeg ser mig selv
se mig selv
som et mindre 
og dog svimlende 
mylder af smådjævle
som gemmer sig
bag ved hinanden
når de mærker
de bliver set. Rolig,
bare rolig, siger de
forreste der er de
mindste, mens de
myldrer løs, rolig nu. 
Der er ingen grund
til at overdrive.
Absolut ingen grund.
Et lille smil er nok.

Men jeg genkender 
ikke de øjne der ser mig.

(Det skal være både
afsluttet og uafsluttet,
siger kommunikations-
rådgiveren, men det
kan han sagtens sige
som han sidder der
i det regnvåde træ
og reklamerer
for sig selv
med sit gule næb.)
PORTRAIT OF A FULL STOP

When it’s dark it gets light.
When it’s light it gets dark.
When it’s dark it does get light
at some point, but at some point

it gets dark again of course.
Then it gets light. Then it gets dark.
Light. Dark. Something is wrong. It’s
completely wrong. It’s going too fast.

In the dark-light I stumble into the light-dark
and hit something soft, the darkness falls,
I’m covered by a fur coat of light. Here

you can reflect that what you say
may end up in a poem, and if you can’t
recognise it at all, what then?


PORTRÆT AF ET PUNKTUM

Når det er mørkt, bliver det lyst.
Når det er lyst, bliver det mørkt. 
Når det så er mørkt, så bliver det lyst
på et tidspunkt, men på et tidspunkt

så bliver det selvfølgelig mørkt igen.
Så bliver det lyst. Så bliver det mørkt.
Lyst. Mørkt. Der er noget galt. Der
er noget helt galt: Det går for hurtigt.

I mørkelyset snubler jeg ind i lysmørket
og rammer noget blødt, mørket fælder, 
jeg er dækket af en pels af lys. Her

kan man tænke på at det man siger
måske havner i et digt, og når man så
slet ikke kan genkende det, hvad så?


© Laus Strandby Nielsen and David McDuff 2019

translated from Danish by David McDuff

Tuesday, 5 February 2019

Mother Tongue

An interesting LitHub post by Swedish American novelist Johannes Lichtman, on the challenges of working in a language you only use to speak to your mother:
The problem hadn’t been with the translation of the second part of my novel—it had been with me. In my novel, Jonas was speaking English like a twenty-eight-year-old American. He was sarcastic at times, as if he were frequently sharing an inside joke with an invisible spectator. He had command of his words, the selection of which he modulated to make someone laugh, listen, or back off. The translator had rendered his English into the Swedish of a twenty-eight-year-old Swede with the same characteristics. But in my head, I heard Jonas in my own Swedish—the language of a twenty-eight-year old who has spent most of his life speaking Swedish only with his mother. The language of a twenty-eight-year old who sounds like an enthusiastic aunt. It was too sweet a language for my novel.

Monday, 4 February 2019

Anteckningar


Tua Forsström has published her twelfth collection of poetry, Anteckningar, this time with Förlaget M and Bonniers. The book is in some sense a continuation of En kväll i oktober rodde jag ut på sjön (2013), though the new volume focuses more acutely on the theme of death, and the tone of the inner discourse has shifted imperceptibly towards a new and harsh gravity. "Tua Forsström is still one of Finland Sweden's most dynamic and vibrant poets," writes Svenska Yle's reviewer, and it would be hard to argue with that judgement. An English translation of the book should be forthcoming from Bloodaxe Books before too long - I'm presently working in that direction.

Monday, 21 January 2019

Lists


SELTA is compiling a list of 100 ‘must-reads’ - popular Swedish books in translation, though it’s unclear what the purpose of the list may be. It’s actually quite hard to imagine that there are as many as 100 books fitting this category, with so many titles out of print, and especially in view of the fact that numerous  exclusions are made: for example, no poetry or drama is considered, while for unaccountable reasons the wide panorama of Finland-Swedish literature is kept out of the picture altogether. 

It seems that by ‘books’ the compilers mean ’novels’. 

One thing that did become clear during a ‘name your favourite books’ session on the SELTA discussion forum was that several interesting Swedish-language authors remain entirely untranslated, with no English versions of modern classics like the controversial novels of Agnes von Krusenstjerna and the books of Birgitta Trotzig.

The list is modelled on a similar venture from Deutsche Welle, though it’s significant that the German list is composed not of ‘German’ but of German-language titles - i.e. Austrian fiction is included along with the rest.

Presumably the SELTA list is intended for publication in Swedish Book Review, though this has not yet been announced. 

Wednesday, 2 January 2019

Älvan och jordanden


In Älvan och jordanden (Schildts & Söderströms 2018) Tuva Korsström has written a double biography of her parents, the poet, short story writer, essayist and painter Mirjam Tuominen (1913-1967) and the graphic artist and lector Torsten Korsström (1909-1964). Besides being a profoundly personal document, the book is a substantial contribution to the history of Finland-Swedish literature, and also provides a remarkable degree of background on the political, social and cultural development of early to mid-twentieth century Finland.

Thursday, 29 November 2018

Mirjam Tuominen - Short Prose


The Collected Short Stories (Samlade noveller) of Mirjam Tuominen (1913-1967) are published in a new two-volume edition by Modernista in Stockholm. There is an introductory essay by the critic and translator Daniel Pedersen.

Thursday, 22 November 2018

North and South


An insightful passage from an early chapter of Professor Dr. Susanne Popp's wonderful new biography of the German composer Max Reger:
Ganz von Riemann auf die deutsche Tradition eingeschworen, lehnte er das Fremde und Andersartige — in seinen Augen die Trivialität und Melodiösität „zweifelhaften Charakters" — der als apostrophierten Oper ab und prognostizierte ihr ein baldiges Verschwinden. Wie eingeschränkt „deutsch" sein Verständnis war, zeigt ein Vergleich mit dem gleichzeitigen Urteil von Jean Sibelius, das Toni Mäkelä überliefert: „Cavalleria rusticana ist auch sehr stark national, und viele Passagen kann nur ein Sizilianer verstehen. Wie Du weißt, hat das Naive eine wichtige Funktion in ihrer Musik. Wir Nordländer neigen mehr zum ,Kontemplativen'. Aber wenn wir es schaffen, unser Philosophieren loszuwerden, können auch wir Begabungen produzieren."

Mandel'shtam


For the time being I've put my 1973 Mandel'shtam translations here.

Like Annensky, Mandel'shtam was spiritually and psychologically rooted in St Petersburg -- the city named Pietari in Finnish, and at one time in many respects a cultural and economic region of Finland.

Tuesday, 20 November 2018

Priorities

It’s remarkable that although two full-length biographies of Karin Boye now exist (Margit Abenius --Drabbad av renhet [1950) and Johan Svedjedal -- Den nya dagen gryr [2017]), neither has yet been published in English translation. It often increasingly seems that when it comes to the Nordic countries the interest of UK/US publishers lies almost exclusively in the direction of light fiction and fantasy, with much less attention given to the skönlitteratur that is the primary token of the Nordic presence in the European cultural heritage.

Saturday, 20 October 2018

Islands of Truth


Two cinematic studies of the Utøya massacre of 2011 - Paul Greengrass's 22 July and Erik Poppe's Utøya. Of the two, the latter is unquestionably the more powerful and fully achieved.

22 July begins as a pseudo-documentary, with a re-enactment of some of the horrific events of that day - first, we see the mass murderer preparing explosives at a remote farm in the country. Then, the arrival of the children and teenagers for the Labour Party AUF youth camp on the island of Utøya. After that, the sequence proceeds to unfold: the bomb explosion in Regeringskvartalet, the arrival of Breivik, dressed as a police officer, his shooting of the camp leader and island hostess, and then his hour-an-half rampage around the island, killing and maiming.

The film then turns into a procedural, with reconstructions of the interrogation of Breivik, his statements to the police and court, and an exposition of some of his far-right and Islamophobic ideas. These are set in contrast to the experience of Viljar, a survivor who has suffered terrible and life-threatening injuries, but is gradually recovering and trying to make sense of what has happened to him and to others.

While the story of Viljar is moving and inspiring, for the viewer it's hard to see why the retelling of the story of Breivik (masterfully played by Anders Danielsen Lie) is necessary - it merely serves to put the sociopath on a pedestal, and subtly changes one's perspective on the first part of the movie, which in retrospect becomes something akin to a historical re-enactment - surely not the director's primary intention. For what pretends to be a fact-based account there are curious and major omissions. These include any reference to the absence of a police response during the massacre, and to the help that was given by local residents, who picked up many survivors in small boats - for some reason we never see them in the movie. Perhaps one of the reasons why one reviewer characterised the movie as searing but shallow.

Utøya approaches the subject from quite a different angle. While the movie is almost exclusively a re-enactment, the manner in which this is achieved stands in marked contrast to the Greengrass production. Instead of a blow-by-blow or shot-by-shot docudrama account we get an inner, subjective sense of how it felt to be a victim of Breivik's terrorism. 18 year-old Kaja (Andrea Berntzen) moves through the hour and a half of shootings in an almost dreamlike fashion, terrified yet at the same time filled with deep compassion for the victims she encounters around her, and with anxiety for the fate of her sister from whom she becomes separated at an early stage in the massacre. With the exception of one brief, nightmarish moment we never see the gunman himself - all we hear is the seemingly endless litany of gunfire, now in the distance, now shatteringly close and deafening.

Utøya doesn't sermonise or preach - in a simple, direct way it puts the events in context: this is the result of a far-right extremist's thoughts and actions. What dominates inside this contextual frame is not ideology but the human experience of living under tyranny and terror - the kind of terror that fanatics like Breivik would like to impose on us, the people of the free world.

Wednesday, 10 October 2018

ELM - Autumn 2018 issue


The autumn 2018 issue of Estonian Literary Magazine is out - excerpts can be read on the magazine's website.

Drachmannlegatet


The painter and poet Holger Drachmann was born on October 9th, 1849. Drachmann was among the first artists who travelled to Skagen and he was a prominent member of the artists’ colony. Since 1917 a literary prize, the Drachmannlegatet, has been awarded on Drachmann’s birthday. This year's laureate is the Danish poet Susanne Jorn (b. 1944). As has been the case in recent years, the Plesner Galleries at Skagens Museum will be the venue for a celebration of this year’s laureate on October 19th.

https://skagenskunstmuseer.dk/blog/2018/10/09/susanne-jorn-modtager-drachmannlegatet/

The Ride Towards Now


Schildts & Söderströms of Helsinki have published Ritten mot nuet (The Ride Towards Now) the 26th volume of poetry by the Finland-Swedish Ostrobothnian poet Gösta Ågren (b. 1936).

 Och

Poesin är berättelsen om
meningen med vårt liv:
tillvaron, inte händelserna;
rösterna, inte orden.

Och rytmen, inte sorgen,
fastän varje rad så tydligt
döljer den, och varje dikt
utgör ett avsked.


And

Poetry is the story of 
the meaning of our lives: 
the being, not the events; 
the voices, not the words.

And the rhythm, not the sorrow, 
although every line so clearly
hides it, and every poem
constitutes a farewell.

translated from Finland-Swedish by David McDuff

Friday, 7 September 2018

A Tour Through the Essays of Ralph Waldo Emerson
by Gösta Ågren


History

History is thought, a
pattern that conceals the
true story, where
the swallow grows bloody
from flying through the
murky bombast and
facts stand like a higher
race above the souls'
morasses, and the annals
challenge in vain. The object
of this wild conversation is
the community, a magic behemoth,
a togetherness with no other shield
against the fire than ashes.


Self-reliance

The sunrise resembles
a religious idea; so
helpless is our existence.
Sometimes the sparse death
thickens to war. Then
the names sink away in
their own mass. Outside
society awaits bondage,
where the slaves' sick hearts
at last pound themselves
apart. But in here the freedom has shrunk to
decrees, and words are now so
clear, they signify only
sound. The silence is silenced
by music, but here
too you must
decide.


Compensation

God is a simplification
and the word soul says plainly
that human beings are only
symbolic, as if
there were houses without
emptiness. Alas,
nothing is compensated
in the eternal accounts. The
murdered are chosen,
the whipped still
burn. A rival overturned
Theagenes' victory statue, and came
finally first to the finish, crushed
beneath its weight.


Spiritual laws

That which is limitless cannot
be seen. It surrounds you
with its emptiness, which
slowly dissolves you like
a carnivorous flower
its prey. Only the quest
sustains you. Without
ideals no one can keep

their memories pure. Without
certainty and actions
the laws of matter take
over and turn
this wild event
into something lost.


Love

Love is a message
from the skin. Hands
begin to long for their meaning.
A story awaits, but
the one who has nothing
to lose does not dare
to losing that,
too. Only the one who has everything
to gain, is not afraid
of his courage. He has been
pitiable. Now
he turns
against himself. The heart pounds
like a helpless child,
but he writes his
bad poems. They cry
as wordless
cranes cry
in spring.


Friendship

Words of command
remain like a direction
in the silence. We must
obey or refuse
to obey. There is
no choice.
When words are clumsy
and hesitant like unfamiliar
footsteps on parquet,
they say something. When
they are handsome as enemies
they hide something. Do not
play with them: they are
laden. Only
friendly words say
nothing special.
They contain only
friendly words.


Prudence

Between the high years we glimpse
the ocean. Yet we must
arrange our life in a line,
for the present is merely something
constant; everything else
changes. We have control
of memories and plans,
two branches without a trunk,
but both require courage, great
as fear, and the steady
rhythm of the heart, that does not
constitute a symbol but is
a gymnast in the world of
the senses, whose only routine
consists in keeping the powerful
tree running.


Heroism

Heroism is a state
of cruelty, the hawk's sudden
line towards earth. Then all
that is cowardly risks fading, as though
history were something different
from life, and the days merely
sand beneath the weight of years.
But when the hero flees to the deed,
beside himself with contempt, trembling
like an engine with fear,
cowardice protects the seed as though
it were a sensitive emotion
in the sea of weeds, and thereby
keeps the escape route open for
the true route.


The oversoul

The soul is a daydream
outside our name, a garden
for the god, where mind
and will hysterically
degrade. Afterwards, the present
is too big; we dare not
fall asleep. Who can sleep
with a god in his soul,
an oversoul, that uses
us to be, and is itself
free? We should be operated on,
but no knife cuts him
apart, and never will
the spiritual heal
its victims. We ourselves
must
wake.


Circles

The circle has no centre:
it is a demented cell
that swallows everything, even
the emptiness that assails
feelings and days,
and the forgetfulness that
preserves everything. For
the essayist the circle is

life, but for the poet only
a horizon without habitations,
where people conceal themselves
by being, and the everyday
is inscrutable as a ritual,
the meaninglessness
a strange
freedom.


The intellect

The intellect is a room without
years and walls. You have to imagine
them. Well-worn footprints
point to principles, but
they are old now, prisons
waiting for their prey.
You have to go as
a stranger would go
into your brain and there
declare all the accumulated
commands invalid and expand
it to a lifetime without
the altar, a chapel where
you can think as though
everything was sacred.


Art

How could decorative
messages compete with
Altmira's bulls? They stand
in the darkness, sketches

of the body's drama. Art
is magic, but the light
in the museums glows as if
they had nothing

to hide, and the young
rebel against rules
as if form possessed
meaning. When the artist

fought the pictorial creature
in faltering torchlight
he was wild and pure
as arrogance. The journey

was towards the inner creature,
his real strength.,
that waited for him,
patient as his shadow.


The poet

The seventeenth century was everywhere
but some still escaped
as though they were
in disguise, and only
needed to think in a
hitherto unknown way
in order to become empty
and pure as strangers.

In their poems form protected
many weak
lines, but suddenly
a verse could vibrate,
desperate as a wing
seeking its bird.


Experience

What we leave undone
is a part of our action.
Without the dreamed ship
the bark boat would capsize.
Without all that we merely
pass by we would never
get there. Even
the boredom is laden

with existence. Its emptiness
is only a form of
patience. The work
waits like an adversary,
and the footsteps begin
to point again.


Character

The events are small, but
the chains endless. There is
a wildness in every name,
an I that wants to go and leave
the shackles behind. But flight

too is only a link:
the chain cannot be broken.
Where you go, into the latent,
you always meet
the same figure.


Manners

Long ago people saw
that seriousness threatens small talk,
and began to smile the silence
away. Many

also sought protection in
phrases, but phrases
are words, and cannot
be revoked. At last

fellowship became sheer
politeness. They understood
finally how important
it is.


Gifts

A giver tries to grow
greater, not with the help of
the recipients' gratitude
but by diminishing them

with his gifts. Fame
or beauty work in the same
way, even if all they give
is their aura! When

a gift has permeated
the inscrutable defence
and reached the entrails' warm
hatred, the recipient

convinces only by making
his face and voice
manage on their own.
He himself goes. His back

is stiff as a shield
and his clothes do not hide him,
they reveal him. At
the roadside another back

sprouts when wings unfold.
It shimmers like blue
metal. Only the beetle is
its own present.


Nature

The cattle's language has only
one word. They think with its
meaning, an older and
wilder pilgrimage than ours:
it can only continue
and the goal is the beginning.

October burns like
a palace. Fate is larger
than in May, all darkness
higher. We approach
the lower, ruling
layers, where conversations

are dark chambers,
the arguments without other logic
than their existence, and the bodies
simplified to pilgrims while
the cries merge to become
a single word.


Politics

The word power means
violence. The words of the laws
are not symbols but
real. In the ruins of Ctesiphon
the state remains, a rainbow
of concrete. We are

masses; we have no
other choice. When we seekingly
look around us, we meet
only Medusa's poor,
cold gaze, but turned to stone

we still manage to think
our dream, the only finished thing
in the crude sketch
in which we live.


Nominalist and Realist

Whoever denies the real
confirms its power. Revolt
is hard. Whoever affirms
reality drains it
if death encounters no resistance
it is merely a clump of dust
where we slowly gather.
With theories as wings
we fly with no other
direction than away. But here
on the tenth line I begin
to hesitate. The denier has
perceived that if everything exists,
nothing else exists;
the affirmer says deep withiin
that perbaps everything
is something else.


New England Reformers

There is an indifference,
empty and dead as strict
demeanour. It surrounds us,
a pain relief, which those
people who fight apparently
refuse. Yet they are
totally dependent on this
poverty. Without it

reality would
conquer them with its
limitless masses, where
the individual is only
a throat, turned
towards their teeth.


A resumé

Ralph Waldo Emerson wrote
his two volumes of essays
in order to become calm. Thoughts
are an unease that seeks rhythm.
They must be turned into waves
through the opinions; if
they harden to principles
they will be broken
apart on the shore's
reality. They are not
incorporeal: the metaphors
make hem visible, brutal
as walls or gentle
as sleepy hands,
but every time we sense
that the description
is incomplete.

From Dikter utan land, Schildts & Söderströms, 2015

translated from Finland-Swedish by David McDuff