Thursday, 20 August 2009

Bildt responds

On his blog, Sweden's foreign minister Carl Bildt has now responded to the Aftonbladet article. But his response hinges on the lame "freedom of speech" argument that is used by the left:

På sina håll i Israel har man begärt att vi på ett eller annat sätt skulle ta offentligt avstånd från denna artikel eller t o m ingripa för att förhindra att en sådan artikel skulle kunna publiceras.

Men så fungerar inte vårt land – och skall inte heller göra det.
It's disappointing.