Friday, 22 February 2019

Finland-Swedish Literature Today - Series


On the occasion of Tua Forsström's election to the Swedish Academy, Opulens has a series devoted to contemporary Finland-Swedish writing. Authors profiled so far include Tuva Korsström and Merete Mazzarella, and there are apparently more articles in the pipeline. Series editor Ivo Holmqvist has some wry historical notes on the Finland-Swedish presence in the Academy:
Så är det också skamligt länge sedan någon från Finland återfanns där. Den ombytlige Gustaf Mauritz Armfelt som var född i den östra rikshalvan blev invald på stol nr 14 i maj 1786. Åtta år senare uteslöts han, för påstådda politiska stämplingar. 1805 togs han åter in, fast på stol nr 17 som han tvangs lämna 1811 när han förvisats ur Sverige. Han är den ende som suttit på två stolar i den församlingen.
On the outlook for the newest Finland-Swedish member, Holmqvist is encouraging, though he can't  help pointing to some of the commentary that has greeted the latest appointment:
Dagens Nyheters kulturchef hör till dem som hälsat Tua Forsström välkommen fast han samtidigt undrade om hon är tillräckligt stridbar, och här på sidan noterade Helena Lie nyss att det är ”en ytterligt patriarkal hegemoni Forsström träder in i (motbevisa mig gärna, jag är idel öra) så frågan är väl hur länge Forsström kommer stå ut i ett sådant sällskap om det fortsätter som hittills.” Det är nog en onödigt pessimistisk blick in i framtiden även om föregångare som Kerstin Ekman, Lotta Lotass, Sara Danius och Sara Stridsberg satt exempel genom att frivilligt lämna församlingen.

No comments: