Saturday, 13 May 2023

AI AI

Exploring the language skills of OpenAI's ChatGPT. In addition to coding in C and C++, the bot lays claim to abilities as a literary translator. Chosen at random, its translation of a poem from Ekelöf's Sent på jorden. Questions could certainly be asked, but it seems like a serious effort. More versions of the poem are obviously available on request from the bot. 


FANFARE

Cut open the stomach, cut open the stomach and don't think

about tomorrow

Cut open the stomach, it is your own inward sorrow

that goes to hell

Let the altar become a toilet, let the index finger soften

Everything to forget, nothing to remember in the dream

between this life and the next

Cut open the stomach, today we are happy like singing

candles and clinking glasses

Cut open the stomach and praise God for 30 days left

in this hell

Cut open the stomach, cut open the stomach and don't think

about tomorrow.


FANFAR

skär upp magen skär upp magen och tänk inte på

morgondagen

skär upp magen det är din egen invärtes sorglighet

som går åt helvete

låt altaret bli vattenklosett låt pekfingret mjukna

allting att glömma ingenting att minnas i dröm-

men mellan detta liv och nästa

skär upp magen i dag är vi glada som sjungande

ljus och klingande glas

skär upp magen och prisa gud för 30 dagar kvar

i detta helvete

skär upp magen skär upp magen och tänk inte på

morgondagen


No comments: